Vastauksemme tarjoaa tehokkaat työkalut ottaa somen ikävä tilanne haltuun. Riippuen meille lähetetyistä tiedoista vastauksemme sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä:

Onko tilanteessa tapahtunut rikosta. Mikä rikos on kyseessä.
Onko tekijä mahdollisesti velvollinen maksamaan rahallista korvausta aiheuttamistaan ikävistä seurauksista.
Miten tilanteelta voi suojautua somessa.
Henkistä ensiapua tilanteen kohtaamiseen.
Miten asiaa kannattaa käsitellä esimerkiksi vanhempien tai muiden luotettavien aikuisten kanssa (kun tilanteen uhrina on alaikäinen).
Tuleeko asiasta ilmoittaa poliisille tai muulle viranomaiselle. Miten tämän voi tehdä.

Jokainen tilanne on yksittäistapaus. Jotkin vastauksistamme saattavat sisältää vain osan yllä luetelluista elementeistä, kun taas jotkin saattavat sisältää esimerkiksi neuvoja tai toimintaohjeita, joita listassa ei ole mainittu.

Vastauksemme on toimintasuositus, joka ei velvoita ketään toimimaan sen mukaisesti. Tarjoamme apua ikävän tilanteen selvittämiseen, mutta neuvojen noudattaminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen on aina käyttäjän omalla vastuulla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Peruuttaa
Kiitos!