Someturva är en helt konfidentiell och anonym tjänst. Även om vi behöver noggranna uppgifter om händelsen, frågar vi aldrig efter ditt namn, bostadsort eller andra identitetsuppgifter som kan leda till identifiering av parterna. Händelsen du anmält och annan data om dig lämnas inte heller ut utanför Someturva. Lösningsförlaget skickas endast till dig. Du avgör själv om du vill visa det för andra och om du vill följa rekommendationerna i svaret.

Du kan läsa mer om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i vår dataskyddspolicy.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!