Tjänsten Someturva är konfidentiell. Varken händelsen du anmält eller annan data om dig lämnas ut utanför Someturva. Svaret från Someturva skickas endast till den som gjort anmälan. Därefter avgör du själv om du vill visa det för andra och om du vill följa rekommendationerna i svaret.

Du kan göra en anmälan helt anonymt, dvs. utan att ange ditt namn. Vi behöver noggranna uppgifter om händelsen, men vi frågar inte efter ditt namn, bostadsort eller andra liknande identitetsuppgifter som kan leda till identifiering av parterna.

Se Hur behandlas min information?
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!