Vårt svar lämnas i form av en PDF-fil, som du kan spara på din enhet. Du kan till exempel lämna svaret till den misstänkte förövaren, övriga som är inblandade i situationen, eller använda svaret som hjälp när du berättar om saken för en pålitlig vuxen eller någon närstående. Du behöver inte visa svaret för någon, om du inte vill. Det är helt och hållet ditt beslut att visa svaret för någon annan.

Om det inträffat ett brott, kan du ha nytta av vårt svar när du gör en anmälan om brottet. När du anmäler brottet till polisen kan det också vara nyttigt att åter läsa igenom det du anmält till oss. Då får du en bra överblick över händelsen och dess möjliga konsekvenser.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!