Tjänsten SomeBuddy är avsedd för alla, som har upplevt otrevliga händelser på sociala medier. Alla barn, ungdomar eller vuxna kan be om råd från SomeBuddy-tjänsten. Om du råkat ut för en otrevlig händelse som mobbning, trakasserier eller hot på sociala medier eller på andra platser i nätet, bör du så snabbt som möjligt och med en låg tröskel kunna få hjälp och stöd. Genom att fråga efter råd på tjänsten SomeBuddy får du hjälp i just din unika situation. Vi behandlar alla anmälningar konfidentiellt.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!