Tjänsten SomeBuddy är konfidentiell. Varken den händelse du anmält eller andra data om dig lämnas ut utanför SomeBuddy. Svaret från SomeBuddy skickas endast till den som gjort anmälan. Därefter avgör du själv, om du vill visa det för andra eller om du vill följa anvisningarna i svaret.

Du kan göra anmälan helt anonymt, alltså utan att ange ditt namn. Vi behöver noggranna uppgifter om händelsen, men vi frågar inte efter ditt namn, bostadsort eller andra liknande identitetsuppgifter, som kan leda till identifiering av parterna.

Se. Hur behandlas min information?
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!